Welcome to EMBD

EMBD specializes in providing scientific services and software products for industrial and academic customers. The services and software products are completely tuned to the needs of the customer. Current activities include software design in the fields of imaging and pattern recognition, computational electrodynamics and optimization.

To find out how EMBD can assist you, please contact us.

 


Contact information

EMBD BV
Mechelbaan 218
2500 Koningshooikt
Belgium

Phone: +32 473 425 194
Email: info@embd.be


Privacyverklaring

EMBD verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. EMBD verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie). Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. EMBD deelt geen persoonsgegevens van klanten met derden. De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@embd.be. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).


 

VAT information

VAT number: BE 0883.161.244


Copyright 2023 EMBD

BTW BE 0883.161.244 RPR Antwerpen